Ukmergės globos centras

..........................................................

Finansinės ataskaitos

Spausdinti PDF

2022 metai

I ketvirtis
Ataskaitų rinkinys

II ketvirtis
Ataskaitų rinkinys

III ketvirtis
Ataskaitų rinkinys

IV ketvirtis
Ataskaitų rinkinys


2021 metai

I ketvirtis
Aiškinamasis raštas
Finansinės būklės ataskaita
Veiklos rezultatų ataskaita

II ketvirtis
Ataskaitų rinkinys

III ketvirtis
Ataskaitų rinkinys

IV ketvirtis
Ataskaitų rinkinys
Aiškinamojo rašto priedas
Aiškinamojo rašto priedas
Aiškinamojo rašto priedas

2020 metai

I ketvirtis
Aiškinamsis raštas
Atatskaitų rinkinys

II ketvirtis
Aiškinamasis raštas
Ataskaitų rinkinys

III ketvirtis
Aiškinamasis raštas
Finansinės būklės ataskaita
Veiklos rezultatų ataskaita

IV ketvirtis
Aiškinamasis raštas
Ataskaitų rinkinys
Ataskaitų rinkinys
Ataskaitų rinkinys
Ataskaitų rinkinys
Ataskaitų rinkinys
Ataskaitų rinkinys
Ataskaitų rinkinys
Finansinės būklės ataskaita
Grynojo turto pokyčių ataskaita
Pinigų srautų ataskaita
Veiklos rezultatų ataskaita

2019 metai
I ketvirtis
Ataskaitų rinkinys

II ketvirtis
Ataskaitų rinkinys

III ketvirtis
Ataskaitų rinkinys

IV ketvirtis
Aiškinamasis raštas
Ataskaitų rinkinys
Ataskaitų rinkinys
Ataskaitų rinkinys
Finansinės būklės ataskaita
Grynojo turto pokyčių ataskaita
Pinigų srautų ataskaita
Veiklos rezultatų ataskaita


2018 metai

I ketvirtis
Ataskaitų rinkinys

II ketvirtis
Ataskaitų rinkinys

III ketvirtis
Ataskaitų rinkinys

IV ketvirtis
Ataskaitų rinkinys
Finansinės būklės atskaita
Veiklos rezultatų ataskaita
Grynojo turto pokyčių ataskaita
Pinigų strautų ataskaita


2017 metai

I ketvirtis

Aiškinamasis raštas(pdf)
Finansinės būklės ataskaita(pdf)
Veiklos rezultatų ataskaita(pdf)
Finansavimo sumos(pdf)

II ketvirtis

Aiškinamasis raštas(pdf)
Finansinės būklės ataskaita(pdf)
Veiklos rezultatų ataskaita(pdf)
Finansavimo sumos(pdf)

III ketvirtis

Aiškinamasis raštas(pdf)
Finansinės būklės ataskaita(pdf)
Veiklos rezultatų ataskaita(pdf)
Finansavimo sumos(pdf)

IV ketvirtis

Ataskaita(pdf)


2016 metai

2016 m. ataskaių rinkinys(pdf)


2015 metai

I pusmetis

Aiškinamasis raštas(pdf)
Finansinės būklės ataskaita(pdf)
Veiklos rezultatų ataskaita(pdf)
Finansavimo sumos(pdf)

III ketvirtis

Aiškinamasis raštas (pdf)
Finansinės būklės ataskaita (pdf)
Veiklos rezultatų ataskaita (pdf)
Finansavimo sumos (pdf)

IV ketvirtis

Aiškinamasis raštas(pdf)


2014 metai

I ketvirtis

Aiškinamasis raštas(pdf)
Finansinės būklės ataskaita(pdf)
Veiklos rezultatų ataskaita(pdf)
Finansavimo sumos(pdf)

II ketvirtis

Aiškinamasis raštas(pdf)
Finansinės būklės ataskaita (pdf)
Veiklos rezultatų ataskaita (pdf)
Finansavimo sumos (pdf)

III ketvirtis

Aiškinamasis raštas (pdf)
Finansinės būklės ataskaita (pdf)
Veiklos rezultatų ataskaita (pdf)
Finansavimo sumos (pdf)

IV ketvirtis

Aiškinamasis raštas (pdf)
Pinigų srautų ataskaaita (pdf)
Veiklos rezultatų ataskaita (pdf)
Finansinės būklės ataskaiata(pdf)
Grynojo turto pokyčių ataskaita (pdf)


2013 metai

I ketvirtis

Aiškinamasis raštas (pdf)
Finansinės būklės ataskaita (pdf)
Veiklos rezultatų ataskaita (pdf)
Finansavimo sumos (pdf)

II ketvirtis

Aiškinamasis raštas (pdf)
Finansinės būklės ataskaita (pdf)
Veiklos rezultatų ataskaita (pdf)
Finansavimo sumos (pdf)

III ketvirtis

Aiškinamasis raštas (pdf)
Finansinės būklės ataskaita (pdf)
Veiklos rezultatų ataskaita (pdf)
Finansavimo sumos (pdf)

IV ketvirtis

Aiškinamasis raštas(pdf)
Pinigų srautų ataskaaita(pdf)
Veiklos rezultatų ataskaita(pdf)
Finansavimo sumos(pdf)
Grynojo turto pokyčių ataskaita(pdf)

 

fb

Projektai

esfivp i 1 1

vaikai yra vaikai baneris250x204

paslaugu seimai pletra