Ukmergės globos centras

..........................................................

GIMK

Spausdinti PDF

Apie GIMK programą

GIMK programa – Globėjų (rūpintojų), budinčių globotojų, įtėvių, bendruomeninių vaikų globos namų darbuotojų mokymo ir konsultavimo programa, patvirtinta Valstybės vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos direktoriaus 2018 m. birželio 1 d. įsakymu Nr. BV-66.

GIMK programa Lietuvoje atsirado 2008 m., susidūrus su tikrove, kad tam tikra dalis šeimų, užauginusių biologinius vaikus, daug pasiekusių gyvenime, atėjus į jų namus įvaikintam ar globojamam (rūpinamam) vaikui, patyrė krizę bei įvairius sunkumus. Dėl to valstybės mastu buvo nuspręsta ieškoti priemonių, kaip įmanoma labiau apsaugoti vaiką, jau kartą netekusį tėvų globos, nuo galimų traumų.

Viena iš GIMK programos praktinių nuostatų – tausojantis požiūris ne tik į prižiūrimą, globojamą (rūpinamą) ar įvaikintą vaiką, bet ir į ketinančią prižiūrėti, globoti (rūpinti) ar įvaikinti vaiką, šeimą, siekiant apsaugoti santuoką ir šeimoje augančius vaikus nuo galimų lemtingų krizių.

GIMK programos esmė – aktyvus suaugusiųjų mokymas, kurio tikslas – suteikti žinių, naujos emocinės patirties, kuri padėtų suprasti, kaip jaučiasi be tėvų likęs vaikas, bei įvertinti mokymų dalyvių penkias gebėjimų grupes, būtinas asmenims, ketinantiems prižiūrėti, globoti (rūpinti) ar įvaikinti vaiką:

saugios aplinkos užtikrinimas ir fizinių poreikių tenkinimas;

vaiko poreikių tenkinimas ir raidos sunkumų kompensavimas;

vaiko ryšių su jo biologine šeima užtikrinimas;

pagalba vaikui, užmezgant saugius ir patvarius ryšius;

bendradarbiavimas sprendžiant vaiko ir šeimos problemas.

GIMK programos mokymai

GIMK programos mokymai skirti asmenims, ketinantiems teikti vaikų priežiūros paslaugas, globoti (rūpintis), įvaikinti vaiką, budintiems globotojams, globėjams (rūpintojams), įtėviams ir asmenims, dirbantiems bendruomeniniuose vaikų globos namuose. Asmenys mokymų metu gali atvirai kalbėti apie tai, ką jie jaučia vienų ar kitų praktinių užduočių metu, atsakyti sau į daugelį klausimų, įvertinti, ar jie gali tapti budinčiais globotojais, globėjais (rūpintojais) ar įtėviais ir, ar turi tam reikalingų žinių bei gebėjimų. Programa nesiekia ieškoti asmenų silpnybių ar neigiamų bruožų. Atvirkščiai – padeda pamatyti, kokiomis savybėmis asmenys gali didžiuotis ir kokios jų stipriosios pusės. Mokymų metu asmenys skatinami prisiminti vaikystę, patyrimą vienoje ar kitoje gyvenimo situacijoje, kad geriau suprastų save ir kitą. Mokytis iš savo patirties visada įdomu ir naudinga.

GIMK programos struktūra:

Pagrindiniai mokymai, 7 temos. Ši dalis skirta: ketinantiems globoti, įvaikinti, tapti budinčiu globotoju, BVGN darbuotojams, šeimynų darbuotojams.

Specializuoti mokymai, 6 temos. Skirta asmenims, baigusiems Pagrindinius GIMK programos mokymus, ir ketinantiems tapti budinčiais globotojais, šeimynų dalyviais, BVGN darbuotojais.

Tęstiniai mokymai, 10 temų. Skirti globėjams, įtėviams, budintiems globotojams, BVGN darbuotojams, šeimynų dalyviams. Tęstiniai mokymai gali būti vykdomi atskiromis temomis.

Artimųjų giminaičių programa, 6 dalys. Skirta vaiko artimiesiems giminaičiams (pagal LR CK), ketinantiems tapti vaiko nuolatiniais globėjais.

Baigusiems mokymus išduodami pažymėjimai apie mokymų baigimą bei rašoma išvada Dėl asmens pasirengimo vaiko globai (rūpybai), įvaikinimui, budinčio globotojo, šeimynos steigėjo ir / ar dalyvio veiklai.

Svarbiausia – asmuo, norintis prižiūrėti, globoti (rūpinti) ar įvaikinti vaiką turi būti motyvuotas ir pasirengęs gyvenimo pokyčiams!

 

fb

Projektai

esfivp i 1 1

vaikai yra vaikai baneris250x204

paslaugu seimai pletra