Ukmergės globos centras

..........................................................

BENDRUOMENINIŲ VAIKŲ GLOBOS NAMŲ IR VAIKŲ DIENOS CENTRŲ TINKLO PLĖTRA UKMERGĖS RAJONE

Spausdinti PDF

Projektas

„Bendruomeninių vaikų globos namų ir vaikų dienos centrų tinklo plėtra Ukmergės rajone“

Nr. 08.1.1-CPVA-V-427-04-0006

Finansavimo šaltiniai

Europos sąjungos struktūrinių fondų (Europos regioninės plėtros fondo https://ec.europa.eu/regional_policy/lt/funding/erdf/Ukmergės rajono savivaldybės biudžeto lėšos

Tikslas

Ukmergės rajone sukurti sąlygas, reikalingas veiksmingam ir tvariam perėjimui nuo institucinės globos prie šeimoje ir bendruomenėje teikiamų paslaugų, plėsti kompleksiškai teikiamą pagalbą vaikams ir šeimoms bendruomenėje.

Siektini rezultatai

Projekto lėšomis planuojama įsteigti dvejus Bendruomeninius vaikų globos namus, kuriuose bus apgyvendinti tėvų globos (rūpybos) netekę vaikai, gyvenantys Ukmergės globos centre; rajono vaikų užimtumui padidinti bus plečiamos bei pritaikomos asmenų su neįgalia poreikiams projekto partnerių – Ukmergės rajono Tulpiakiemio kaimo bendruomenės vaikų dienos centro ir Ukmergės vaikų dienos centro VšĮ „Gelbėkit vaikus“ patalpos.

Įgyvendinimo laikotarpis

2019–2021

Projekto vertė Eur

332.157,51

Europos regioninės plėtros fondo lėšos, Eur

322.596,00

Savivaldybės lėšos, Eur

9.561,51

Projekto partneriai

Ukmergės globos centras

"Gelbėkit vaikus" Ukmergės vaikų dienos centras

Ukmergės rajono Tulpiakiemio kaimo bendruomenė

 

fb

Projektai

esfivp i 1 1

vaikai yra vaikai baneris250x204

paslaugu seimai pletra