Ukmergės globos centras

..........................................................

Duomenų apsauga

Spausdinti PDF

Iš Duomenų subjekto gauti asmens duomenys yra kaupiami, saugomi ir tvarkomi pagal Lietuvos Respublikos asmens duomenų apsaugos įstatyme numatytus reikalavimus bei kitus Lietuvos Respublikoje asmens duomenų apsaugą reglamentuojančius teisės aktus. Globos centras užtikrina gautų duomenų apsaugą ir įsipareigoja šią informaciją panaudoti tik esant Duomenų subjekto sutikimui ir tik įstatymo numatytais atvejais, taip pat tais atvejais, kurie būtini Duomenų subjekto užklausai įgyvendinti.

Subjekto teisių įgyvendinimo taisyklės
Poveikio duomenų apsaugai vertinimo tvarkos aprašas
Asmens duomenų saugumo pažeidimų fiksavimo, dokumentavimo, pranešimo apie pažeidimą pateikimo tvarkos aprašas
Asmens duomenų tvarkymo taisyklės

 

fb

Projektai

esfivp i 1 1

vaikai yra vaikai baneris250x204

paslaugu seimai pletra